Įgyvendintas projektas ,,Lietuviško teatro tradicijų ir papročių puoselėjimas Kupiškio rajone“

Vietos projekto ,,Lietuviško teatro tradicijų ir papročių puoselėjimas Kupiškio rajone“ tikslas — puoselėti Kupiškio rajone mėgėjų teatro tradicijas ir papročius, organizuojant kultūrinius renginius, skatinti bendradarbiavimą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos teatras ,,Pasitikėjimas“ kartu su profesionaliu aktoriumi Petru Venslova pastatė spektaklį ,,Geriu žalią tylą“ pagal poeto Pauliaus Širvio kūrybą, poetą pažinojusių žmonių prisiminimus.

Šepetos kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Tvari partnerystė – saugi aplinka“

Šepetos kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Tvari partnerystė – saugi aplinka“ KUPI-LEADER-6B-I-6-2-2019, tikslas – skatinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, didinti užimtumą ir vietovėje veikiančių organizacijų bendradarbiavimą bei partnerystę, kuriant tvarkingą ir saugią vietovės aplinką.

Įgyvendintas ,,Artmūza“ projektas ,,Tradiciniai Rasos šventės renginiai Alizavoje“

Asociacija ,,Artmūza“ įgyvendino projektą ,,Tradiciniai Rasos šventės renginiai Alizavoje“ KUPI-LEADER-6B-V-6-12-2019, tikslas – užtikrinti Alizavos kaimo vietovei svarbių tradicinių renginių tęstinumą, siekiant populiarinti Alizavos krašto senąsias vasaros saulėgrįžos tradicijas, ugdyti vietos