Veiklos dokumentai

Valdybos posėdžių protokolai:

2015 m. liepos 20 d. Nr. VA-15/01 protokolas
2014 m. spalio 9 d. Nr. VA-14/05 protokolas
2014 m. rugpjūčio 19 d. Nr. VA-14/04 protokolas
2014 m. rugpjūčio 8 d. Nr. VA-14/03 protokolas
2014 m. kovo 31 d. Nr. VA-14/02 protokolas
2014 m sausio 31 d. Nr. VA-14/01 protokolas
2013 m. kovo 20 d. Nr. VA-13/02 protokolas
2013 m. sausio 16 d. Nr. VA-13/01 protokolas
2012 m. vasario 15 d. Nr. VA-12/03 protokolo išrašas
2011 m. sausio 28 d. Nr. VA-11/01 protokolo išrašas
2011 m. balandžio 19 d. Nr. VA-11/02 protokolo išrašas
2011 m. gegužės 5 d. Nr. VA-11/03 protokolas
2011 m. rugpjūčio 22 d. Nr. VA-11/04 protokolas
2011 m. rugsėjo 5 d. Nr. VA-11/06 protokolas
2011 m. rugsėjo 27 d. Nr. VA-11/09 protokolo išrašas
2010 m. lapkričio 30 d. Nr. VA-10/05 protokolo išrašas
2010 m. gruodžio 9 d. Nr. VA-10/06 protokolo išrašas

Visuotinio narių susirinkimo protokolai:

2015 m.lapkričio 6 d. Nr. SU-15/03 protokolas
2015 m. rugsėjo 18 d. Nr. SU-15/02 protokolas
2015 m. liepos 15 d. Nr. SU-15/01 protokolas
2014 m. balandžio 8 d. Nr. SU -14/05 protokolas
2013 m. balandžio 29 d. Nr. SU-13/04 protokolas
2012 m. liepos 16 d. Nr. SU-12/03 protokolas
2012 m. liepos 10 d. Nr. SU-12/02 protokolas
2012 m. vasario 02 d. Nr. SU-12/01 protokolas
2011 m. vasario 9 d. Nr. SU-11/01 protokolo išrašas

Kiti dokumentai:

Galutinė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita

Finasinės atskaitomybės dokumentai (už 2015 m.)

Vietos plėtros strategijos ataskaita (2015 m.)
Finansinės ataskaitomybės dokumentai 
2015 m. VVG nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka
Ataskaitinis susirinkimas (2014 m.)
Vietos plėtros ataskaita (2013 m.)
Vietos plėtros ataskaita (2012 m.)
Vietos plėtros ataskaita (2011 m.)
VVG nario metinio mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka
Naujų narių priėmimo ir pašalinimo tvarka