Kvietimas Nr. 16

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus>>

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 46 923,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2023 m. balandžio mėn. 18 d. 8.00 val. iki 2023 m. gegužės mėn. 19 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu kupvvg@gmail.com.

Vietos projektų finansavimo aprašas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“>>

PRIEDAI:

1 Priedas. Vietos projekto paraiška>>

2 Priedas. Verslo plano forma>>

3 Priedas. Vienos įmonės deklaracija>>

4 Priedas. SVV statuso deklaracija>>

5 Priedas. EVRK2 remiamos veiklos>>


Baigėsi kvietimo Nr. 16 vietos projektų paraiškų teikimas.

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ teikimas. Gauta 1 paraiška.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas>>

KVVG projektų atrankos komiteto 2023 m. gegužės 31 d. protokolo dėstomoji/nutariamoji dalis VA-23/08>>

Informacija apie projektus, kuriems skirta parama Nr. 16>>