Įgyvendintas ,,Artmūza“ projektas ,,Tradiciniai Rasos šventės renginiai Alizavoje“

2020-08-11

Asociacija ,,Artmūza“ įgyvendino projektą ,,Tradiciniai Rasos šventės renginiai Alizavoje“ KUPI-LEADER-6B-V-6-12-2019, tikslas – užtikrinti Alizavos kaimo vietovei svarbių tradicinių renginių tęstinumą, siekiant populiarinti Alizavos krašto senąsias vasaros saulėgrįžos tradicijas, ugdyti vietos gyventojų pilietiškumą, tautiškumą, skatinti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą. Alizavoje Joninių (Rasos) šventė organizuojama nuo 1986 metų. Projekto veiklomis buvo siekiama populiarinti Rasos šventės (saulėgrįžos) tradicijų veiklas: žolynų rinkimą, Kupolės statymą ir puošimą, apeiginių ratelių bei žaidimų mokymą. Renginio metu buvo vykdomos jau tradicinėmis tapusiomis veiklos: giros kilnojimas, šaudymas iš pneumatinio ginklo, gražiausio vainikėlio rinkimai, renkami nugalėtojai, sveikinami varduvininkai. Organizuojamoje Joninių popietėje Bakšėnuose buvo pristatyta parengta programa: žolynų rinkimas ir reikšmių aiškinimas, vainikėlių ant galvų, vainiko ant Kupolės pynimas, ratelių ir žaidimų mokymas. Veiklas vykdė bendruomenės atstovai. Renginyje dalyvavo 30 dalyvių. Popietės trukmė 4 val. Su parengta programa bendruomenė dalyvavo Alizavoje. Šventės dalyvių Alizavoje skaičius 70. Renginio trukmė 8 val. Veikloms vykdyti įsigyta renginių apšvietimo įrangos nuomos paslauga.

Įgyvendinti vietos projekto uždaviniai: 1. Įsigytos priemonės būtinos siekiant kokybiškai įgyvendinti projekto veiklas. 2. Parengta Joninių tradicijų programa. 3. Organizuoti parengiamieji Joninių (Rasos) šventės pasiruošimo darbai (savanoriškas partnerių darbas). 4. 2020 m. birželio 22 dieną suorganizuota Joninių popietė Bakšėnuose. 5. 2020 m. birželio 23 dieną suorganizuoti tradicinė Joninių (Rasos) šventė Alizavoje.

Bendra vietos projekto vertė 2778,30 Eur (su PVM), paramos lėšų suma 2639,38 Eur.