Grafikai

Kupiškio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategija

Kvietimo Nr.PriemonėParamos paraiškų priėmimo pradžiaParamos paraiškų priėmimo pabaiga
Kvietimas Nr. 17Veiklos
įvairinimas ir plėtra kaimiškoje
vietovėje
2023 m. IV ketvirtis
Kvietimas Nr. 18Sumanūs kaimai2024 m. I ketvirtis


Kupiškio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategija
Kvietimo Nr.PriemonėParamos paraiškų priėmimo pradžiaParamos paraiškų priėmimo pabaiga
Kvietimas Nr. 1Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai panaudojant vietos išteklius2024 m. IV ketvirtis
Kvietimas Nr. 2Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra 2024 m. IV ketvirtis