Grafikas

PriemonėParamos paraiškų priėmimo pradžiaParamos paraiškų priėmimo pabaiga
Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra2021 m. II ketv.
2021-04-19
2021 m. II ketv.
2021-05-24
Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje2021 m. III ketv.
2021-09-15
2021 m. III ketv.
2021-10-28
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėje2021 m. III ketv.2021 m. III ketv.