Įgyvendintas projektas ,,Lietuviško teatro tradicijų ir papročių puoselėjimas Kupiškio rajone“

2020-09-02

Vietos projekto ,,Lietuviško teatro tradicijų ir papročių puoselėjimas Kupiškio rajone“ tikslas — puoselėti Kupiškio rajone mėgėjų teatro tradicijas ir papročius, organizuojant kultūrinius renginius, skatinti bendradarbiavimą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos teatras ,,Pasitikėjimas“ kartu su profesionaliu aktoriumi Petru Venslova pastatė spektaklį ,,Geriu žalią tylą“ pagal poeto Pauliaus Širvio kūrybą, poetą pažinojusių žmonių prisiminimus. Dainas pagal poeto eiles atliko Algirdas Stašys ir kt. teatro aktoriai. Scenarijų spektakliui sukūrė ir spektaklį režisavo režisierė Nijolė Ratkienė. Spektaklyje aktualizuojami svarbiausi poeto gyvenimo faktai, kalbama kupiškėnų tarme, atliekamos dainos pagal poeto eilėraščius. Spektaklio trukmė 1 val. Projekto įgyvendinimo metu spektaklis vaidintas Kupiškio rajono kaimo bendruomenių gyventojams: Bakšėnuose, Migonyse, Kreipšiuose, Virbališkiuose, Puponyse, Senajame Subačiuje. Prieš kiekvieną spektaklį režisierė Nijolė Ratkienė žiūrovams pristatė poeto Pauliaus Širvio gyvenimo ir kūrybos pagrindinius etapus, po spektaklio bendravo su žiūrovais pokalbiuose apie P. Širvio 100-etį, kūrybinį palikimą, karą ir pokarį, žurnalistinį darbą ir apie iki šiol neišdylančius iš atminties poeto susitikimus su gyventojais. Spektaklyje panaudota daug literatūrinės medžiagos iš, Kupiškyje gimusio ir augusio V. Kukulo monografijos, ,,Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos“. Ši monografija Kupiškio kraštui svarus literatūrinis palikimas minint P. Širvio 100-asiąs gimimo metines. Sceniniame pastatyme daug Kupiškio krašto papročių: vainikų pynimas, sekminių berželių svarba, apeigos laukiant svečių ir kt. Projekto įgyvendinimo veiklos reikšmingos Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos nariams: spektaklio pastatymas ir renginiai kaimo vietovėse sudaro galimybę ugdyti meninę saviraišką, aktyvina socialinį bei kultūrinį gyvenimą, stiprina sąjungos ryšius su kitomis organizacijomis, mažina socialinę neįgaliųjų atskirtį, didina užimtumą.

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti uždaviniai, kurie suformuluoti rengiant projektą:profesionalaus aktoriaus ir neįgaliųjų mėgėjų teatro narių kūrybinis bendradarbiavimas sudarė galimybę mokytis ir tobulėti spektaklių pastatymų veikloje, viešas spektaklių vaidinimas atokiuose Kupiškio rajono kaimuose didino kultūros renginių prieinamumą kaimo vietovių gyventojams, žiūrovai dar kartą prisiminė poeto Pauliaus Širvio kūrybą kartu su atlikėjais dainuodami Širvio dainas, o kai kurie ir deklamuodami eilėraščius.

Projekto vadovė Palma Skrebienė.

LOGO 1LOGO2LOGO3