Šepetos kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Tvari partnerystė - saugi aplinka“

2020-08-11

Šepetos kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Tvari partnerystė - saugi aplinka“ KUPI-LEADER-6B-I-6-2-2019, tikslas - skatinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, didinti užimtumą ir vietovėje veikiančių organizacijų bendradarbiavimą bei partnerystę, kuriant tvarkingą ir saugią vietovės aplinką.

Įgyvendinti vietos projekto uždaviniai:

1. Įsigyta žoliapjovę/traktoriukas. Su nauja technika bus prižiūrimos viešosios erdvės (3 Ha), kuriose vyksta masiniai renginiai (per metus iki 6 renginių, visi organizuojami lauke) bei pasirūpinama plotais, kurių nebegali tvarkyti vieniši asmenys, senjorai.

2. Suorganizuota tradicinė kaimo šventė. Bendruomenė su projekto partneriais organizavo tradicinę Kaimo šventę, kurioje dalyvavo 50 dalyvių.

3. Suburta savanorių komanda, kuri prižiūri vienišų, senyvo amžiaus žmonių aplinką.

Projekto veiklų tęstinumui užtikrinti 2021-2023 laikotarpiu bus organizuojama po 2 viešus renginius per metus, planuojamas renginio dalyvių skaičius 35 dalyviai. Viso per laikotarpį 6 renginiai, dalyvių skaičius 210 dalyvių.

Bendra vietos projekto vertė 3 450,00Eur (su PVM), paramos lėšų suma 2 760,00 Eur.