Planuojami įgyvendinti projektai

2016-09-16

planuojami-igyvendinti-projektai

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-724 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo“ informuoja, kad Jūsų vietos plėtros strategijai Nr. 20VS-PV-23-1-01723-PR001 „Kupiškio rajono 2024 – 2029 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) įgyvendinti skiriama 1 348 974,00 Eur dydžio parama ir 100 proc. paramos intensyvumas.