KVVG veikla

2016-09-19
kvvg-veikla

isikurimas

Kupiškio rajone  įsikūrusios dvidešimt dvi kaimo bendruomenės (tuo metu). Vienosbendruomenės gyvuoja jau dešimtmetį, kitos tik pradeda pirmuosius savo žingsnius. Bendruomenės dažniausiai savo veiklai pasirenka nevyriausybinės organizacijos statusą, kad apjungus jėgas, būtų galima siekti gerovės, atstovauti bendrus interesus. Bendruomenės dažniausiai užsiima kultūrine, socialine, švietėjiška veikla, gerina ir gražina savo gyvenamą teritoriją.

Dabar bendruomeninis judėjimas labai išsiugdęs: kuriasi dienos centrai, bendruomenių centrai, vyksta patys įvairiausi mokymai ir susutikimai su kitomis bendruomenėmis. Dalinasi savo gerais pavyzdžiais, taip skatindami ir kitas bendruomenes imtis aktyvesnės veiklos. Šiame procese tik labai pasyvios bendruomenės lieka nuošalyje, nes ten nėra tinkamo lyderio, trūksta žinių ir gebėjimų.

2006 metais Kupiškio rajono verslo ir informacijos centre įvyko susitikimas su Kupiškio rajono VVG pirmininke Neringa Trinskiene. Ji davė pradžią mūsų VVG kūrimuisi supažindindama su Vietos veiklos grupių veiklos svarba kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui, VVG įkūrimo galimybėmis bei joms keliamais reikalavimais. 2007 metų pradžioje įvyko antrasis susitikimas, kuriame dalyvavo kaimo bendruomenių atstovai, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Valentas Mankūnas. Vedėjas paskatino aktyviai dalyvauti bendruomenes kuriant Kupiškio rajono vietos veiklos grupę. Vėliau grupelė aktyvių Kupiškio rajono veikėjų dalyvavo mokymuose tema „Vietos veiklos grupės kūrimo ir vietos plėtros strategijos rengimo principai“. 2007 m. balandžio 2 dieną verslo ir informacijos centre įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo Kupiškio rajono VVG steigėjai. Steigiamojo susirinkimo metu buvo išrinkta pirmoji valdyba.

Taigi Kupiškio rajono vietos veiklos grupė (KVVG) susibūrė 2007 m. balandžio 26 dieną. Jos pagrindinis tikslas – pagerinti Kupiškio rajono žmonių gyvenimo kokybę. Kad tai taptų įmanoma, turėjo susivienyti pačių atokiausių rajono vietovių gyventojai, visuomeninės organizacijos, verslininkai ir Savivaldybės atstovai, nes kaimo plėtros politika grindžiama įvairių sektorių kryptinga veikla, savivaldos skatinimu ir visų, dalyvaujančių šioje politikoje, veikimo atvirumu ir bendradarbiavimu.

KVVG šūkis - „Mes kartu, kad kaimas gyvas būtų“.

Organizacijos misija- siekti suaktyvinti kaimo bendruomenes, skatinti pilietiškumą ir bendruomenės narių gebėjimus, ugdyti kaimo lyderius, skatinti ir stiprinti vietos partnerystę tarp įvairių sektorių, konsultuoti ir teikti pagalbą kaimo plėtros veikėjams ir organizacijoms įgyvendinant vietos plėtros strategiją.

Organizacijos vizija: Kupiškis – tai unikalų gamtovaizdį ir dvarų kultūros paveldą turintis kraštas, kuriame gyvena darbštūs, išsilavinę ir laisvę mylintys žmonės, menantys gimtojo krašto istoriją ir tradicijas, puoselėjantys gamtos ir kultūros paveldą, dorai auginantys savo vaikus ir dirbantys šeimos, bendruomenės, gyvenamosios vietovės ir šalies ateities gerovei.

KVVG dirba ir gyvena  vadovaudamasi šiomis vertybėmis: bendruomeniškumas, profesionalumas, sąžiningumas, darbštumas, teisingumas, aktyvumas, pakantumas ir viešumas.