Baigėsi kvietimo Nr. 7 vietos projektų paraiškų teikimas

BAIGĖSI KVIETIMO NR. 7 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Baigėsi paprastų vietos projektų pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategijos priemonę Nr. LEADER-19.2.-7„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, teikimas. Užregistruotos paraiškos.

VVG tinklo pasitarimas su Žemės ūkio ministerija

 VVG TINKLO PASITARIMAS SU ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Šių metų gegužės 19 d.13.00 val. vyks VVG tinklo valdybos ir kitų norinčių dalyvauti VVGT narių pasitarimas nuotoliniu būdu su ŽŪM.

Bus aptariama  Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, aktualūs klausimai. Įvykę ir planuojami taisyklių pakeitimai bei šių dienų aktualijos. 

Apie ataskaitas

PELNO NESIEKIANČIŲ SUBJEKTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ, VEIKLOS ATASKAITOS, METINĖS ATASKAITOS RENGIMAS (PAGRINDINIAI POKYČIAI NUO 2019.01.01)

http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/FMpelnonesiekiantys_FA_2019.pdf

Kupiškio VVG informuoja, kad dėl buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitų, metinių ataskaitų rengimo pokyčių bus organizuojamos konsultacijos. 

Išsamesnė informacija telefonu (8 459) 53 392 arba el. p. neringa.antasava@gmail.com

Projektų atrankos posėdis dėl kvietimo Nr. 6 (1 dalis)

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDIS DĖL KVIETIMO NR. 6

2020 m. gegužės 6 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje įvyko projektų atrankos posėdis kuriame buvo svarstomi projektai, pateikti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ,,LEADER”.

Šiame posėdyje buvo svarstomos paprastojo kvietimo Nr. 6 surinktos paraiškos pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonės „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ veiklos sritis ,,Bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų, kaimo gyventojų iniciatyvų skatinimas“ ir „Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“.

Patvirtinti projektai

 

Kvietimas Nr. 7 nuo 2020-04-22 8.00 val. iki  2020-06-10  15.00 val.

KVIETIMAS NR. 7 nuo 2020-04-22 8.00 val. iki  2020-06-10  15.00 val.

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategijos priemonės Nr. LEADER-19.2.-7„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėseveiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE KVIETIMĄ www.kvvg.lt, www.nma.lt

Vietos projektų paraiškos priimamos šiais būdais:

  • Asmeniškas vietos projekto paraiškos pateikimas adresu Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, Gedimino g. 27, Kupiškis, darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.).
  • Registruotu paštu ir (ar) per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, Lietuvos paštas, adresu Kupiškis, Gedimino g. 27, pašto dežutė Nr. 7, darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.).
  • Elektroniniu paštu (kai pasirašyta vietos projekto paraiška nuskenuojama ir siunčiama VPS vykdytojai elektroninio pašto adresu) kai teikiamas mažas vietos projektas (iki 10 tūkst. Eur) šiais el. pašto adresais: antasava@gmail.com, daliamykole@gmail.com, darbas.gerda@gmail.com.

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

                                                            kpflead.lietleadlogo

 

 

Aktualu nevyriausybinėms organizacijoms

AKTUALU NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

Dalinamės Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimu,  parengtomis rekomendacijomis nevyriausybinėms organizacijoms, kurios padės planuoti kasdienę veiklą  dėl koronaviruso Lietuvoje paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną.

Rekomendacijos pateiktos ministerijos interneto svetainėje, aktyvi nuoroda į informaciją >>

socmin

Įgyvendinantiems projektus pagal KPP priemones

SVARBU ĮGYVENDINANTIEMS PROJEKTUS PAGAL KPP PRIEMONES

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priėmė sprendimą dėl renginių pravedimo ir avanso negrąžinimo bei projektų įgyvendinimo termino nukėlimo pagal Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, kai numatyti renginiai nukeliami dėl Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos dėl Korona viruso (COVID-19) infekcijos plitimo.

Dėl viruso infekcijos plitimo ir Lietuvoje paskelbto karantino šalyje uždraudus organizuoti viešus renginius, paramos gavėjai pagal KPP priemones priversti atšaukti suplanuotas veiklas – įvairius renginius bei mokymus. Šie paramos gavėjai turi galimybę teikti prašymus NMA dėl projektų įgyvendinimo mokėjimo prašymų terminų nukėlimo, negrąžinant išmokėto avanso.
NMA, gavusi minėtus prašymus ir įvertinusi, kad paraiškoje numatyta veikla negali būti vykdoma dėl paskelbto karantino, įsipareigoja leisti nukelti mokėjimo prašymų pateikimo terminus ir neprašyti grąžinti avanso, o projektams, kurių įgyvendinimo terminai baigiasi, taikyti išimtines aplinkybes ir nukelti projektų įgyvendinimo terminus 12 mėn.
(Informacija paimta iš NMA internetinio puslapio )