Vykdomi projektai

2016-09-07

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija“ įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „LEADER“


Projektas - „Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“, projekto Nr. K1-O2-IP-V-301. Pareiškėjas - VšĮ Vilniaus politikos analizės institutas. Partneris - Kupiškio rajono vietos veiklos grupė.

Aktyvūs piliečiai identifikuoja problemas savivaldybėje ir kviečia vietos valdžią kartu jas spręsti.

Aktyvūs piliečiai ragina spręsti savivaldybių problemas – savivaldybės gyventojams teikti daugiau atvirų duomenų  ir kokybiškesnės informacijos, geriau informuoti piliečius apie situaciją rajone ir teikiamas paslaugas internetu ir žiniasklaidoje, stiprinti jaunimo norą puoselėti viešąsias erdves, kartu savivaldybė ir NVO turėtų aktyviau koordinuotai teikti pagalbą Ukrainos karo pabėgėliams, skatinti daugiau moterų įsitraukti į savivaldybės valdymą, gerinti mokinių psichologinį gerbūvį rajono mokyklose.

Plačiau>>

2022 m. rugsėjo 23 d. planuojamas bendras visų projekto dalyvių renginys/konferencija Vilniuje.

2022 m. rugpjūčio 26 d. 10.00 val. kavinėje „Janta“ įvyko baigiamasis projekto „Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“, finansuojamas iš EEE finansinio mechanizmo APF pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti 2019 – 2024 m., projekto Nr. K1-O2-IP-V-301 renginys, kurio metu renginio dalyviams buvo pristatyta projekto įgyvendinimo metu identifikuota rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo (toliau – NVO) viešajame valdyme problema. Pristatymo  metu pranešėja įvardijo, kad NVO organizacijos veikia tik organizacijos ir narių minimaliems poreikiams tenkinti, kurie dažniausiai apima tik vienkartinius susitikimus (organizuojami keli susitikimai, dažniausiai išvykos). Sukurtos NVO tarybos yra formalios, todėl nedalyvauja viešajame valdyme ir neatstovauja organizacijų interesų, nėra  aktyvių lyderių. Kupiškio rajono savivaldybės  NVO problemos analizės pristatyme dalyvavo rajono bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Apie APF VIPS projektą

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą –„Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“. Paraiškos  kodas – 44TT-KP-21-1-00901-PR001.

Projektas skirtas kaimo gyventojų ir organizacijų verslumui, vietos ekonomikai ir turizmo plėtrai skatinti, didinti ne žemės ūkio veiklų įvairovę kaimo vietovėse. 

Projektu bus sprendžiamos kaimo gyventojų užimtumo, verslumo trūkumo, turizmo patrauklumo skatinimo kaime problemos.

Projekto veiklomis ir rezultatais siekiama prisidėti sprendžiant ir rajonų socialines problemas. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas padės ir socialiai pažeidžiamos rajonų visuomenės grupėms. Šiuo metu kaimiškose vietovėse daugiausiai gyvena senyvo amžiaus žmonės, socialinės rizikos asmenys (skurdą patiriantys asmenys, daugiavaikės šeimos, bedarbiai). 

Turizmo klasterio kūrimo esmė yra viskas kas užauginta, pagaminta ir kilę iš tos teritorijos būtų tiekiama turistui, todėl socialinės rizikos asmenys turės galimybę tiekti verslininkams savo auginamą produkciją ar gaminamus gaminius parduoti turistams, kurie lankosi jų vietovėse, teikti įvairias paslaugas, parduoti pagamintus produktus ar rankdarbius. Vienas iš šiuo metu vyraujančių turizmo filosofijų - vietovės autentiškumas, senyvo amžiaus gyventojų patirtis, todėl žmonės kurie visą gyvenimą praleido gyvendami tame kaime, turės galimybę papasakoti savo istoriją turistams, taip bus suteikiama galimybė senyvo amžiaus žmonėms integruotis į socialinį ir ekonominį gyvenimą, taip pat gauti iš to pajamų.

Siūloma didžiausia paramos suma, Eur –100 000,00. Didžiausia galima paramos lyginamoji dalis iki, proc. –95,00.

Partneriai: Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė, dvisektorė VVG; Pasvalio rajono vietos veiklos grupė, kaimo vietovių VVG.

2021 m. lapkričio 11 d. prasideda I Ciklo 1 mokymai „Turizmo klasteris. Nuo ko pradėti“.

2021 m. lapkričio 11 d. I ciklo I mokymai

     Adomynės dvare (Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Adomynė,  A. Vilėniškio g. 4.) vyko pirmo ciklo mokymai „Turizmo klasteris. Nuo ko pradėti“.

     Mokymų tikslas – padėti projekto dalyviams aiškiai apibrėžti ir išsiaiškinti kriterijus, kuriais remiantis vietos produktą ir  turizmo paslaugą būtų galima įtraukti ir vystyti turizmo klasteryje.      Mokymus vedė lektorė, Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros ,,Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė. Susitikime projekto dalyviai identifikavo rajonuose turimas ir teikiamas turizmo paslaugas ir edukacines programas. Buvo pristatytos projekto veiklos ir planuojami projekto rezultatai. Mokymų tikslinė grupė – projekto pareiškėjo ir projekto partnerių atstovai. Mokymų dalyvių skaičius – 18 dalyvių.

2021 m. lapkričio 25 d. I Ciklo 2 mokymai „Turizmo klasteris. Komandos atranka“.

 Lapkričio 25 d. bendruomenėje „Šlyninkos vandens malūnas“ (Zarasų r. sav., Šlyninkos k. 4, Šlyninka) projekto dalyviai susirinko į tęstinius mokymus. Šį kartą mokymų tema buvo „Turizmo klasteris. Komandos formavimas“. Mokymų tikslas – klasterio dalyvių susipažinimas, savo gaminamos produkcijos, paslaugų pristatymas. Projekto dalyviai identifikavo savo teikiamas paslaugas, gaminamus produktus ar vykdomas edukacines programas.

     Viso projekto įgyvendinimo metu mokymus veda lektorė Lina Baublienė, Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ valdybos narė, projekto „Surink Lietuvą“ vadovė ir koordinatorė, pasidalindama ilgamete patirtimi turizmo srityje, gebanti identifikuoti turizmo sektoriaus problematiką ir paskatinti šiuo metu esančius sektoriaus trūkumus paversti sfera, kuri gali atnešti klasterio dalyviams pridėtinę vertę.

2021 m. lapkričio 25 d. I ciklo 2 mokymai.
Lektorė: Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros ,,Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

2021 m. gruodžio 9/10 d. I Ciklo 3 mokymai „Klasterio komandos formavimas. Analizė. Vizija. Strategija.“

Paskutiniai I Ciklo 3 mokymai vyko Pasvalio r. sodyboje „Tatulos vingiai“. Mokymų tikslas – identifikuoti dalyvių silpnybes ir stiprybes bei suformuoti klasterį. Klasterio dalyviai susitiko su VšĮ „Prie Raubonių malūno“ direktoriumi - Vaidotu Gikiu, o vėliau dalyvavo Raubonių kaimo bendruomenės maisto degustavimo programoje „Raubonių virtienė“ pristatyme.

2022 m. vasario 24-25 d. įvyko II Ciklo 4 mokymai „Klasterio veiklos kokybės užtikrinimas.“

2022 m. vasario 24-25 d. įvyko II Ciklo 4 mokymai „Klasterio veiklos kokybės užtikrinimas.“

2022 m. kovo 10 d. įvyko II Ciklo 5 mokymai „Klasterio veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimas“(1 dalis).

Mokymų tikslas - įvertinti siūlomų produktų ir paslaugų atitikimą keliautojų poreikiams.

Mokymų vieta - Kupiškio r. sav., Aleksandrijos k., kavinė „Janta“.

2022 m. kovo 22 d. II Ciklo 6 mokymai „Klasterio veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimas“(2 dalis).

Mokymų vieta - Zarasų r. sav., Antalieptė, Mokyklos g. 10, laboratorija „Medus“.

2022 m.  gegužės 31 d. įvyko III Ciklo 7 mokymai „Klasterio kontrolė, rezultatų patikrinimo mechanizmas ir auditavimas“ (1 dalis).

Mokymų vieta - Pasvalio r. sav. VVG teritorijoje projekto dalyvių veiklos vietose: Diliauskų k., Atžalyno g. 2, Pasvalio r. Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė; Raubonys, Taikos g. 5, VšĮ ,,Prie Raubonių malūno”; Raubonys, Draugystės g. 2, Pasvalio rajono Raubonių bendruomenė; Namišiai, Pasvalio r., Pasvalio rajono Namišių krašto bendruomenė.

2022 m.  birželio 2 d. įvyko III Ciklo 8 mokymai „Klasterio kontrolė, rezultatų patikrinimo mechanizmas ir auditavimas“ (2 dalis).

Mokymų tikslas – įvertinti kuriamo klasterio kontrolę, susipažinti su rezultatų patikrinimo mechanizmu ir auditavimu. Mokymų vieta: Kupiškio r. sav.  projekto dalyvių veiklų vietose. Lektorė: projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

Rudikų k, Alizavos sen., Kupiškio aeroklubas
Dvaro g.7 A, Stirniškiai, Subačiaus sen. ,,Renatos Sodai“
Stirniškiai, Subačiaus sen., sodyba ,,Apynių namai”

2022 m. birželio 7 d. planuojami III Ciklo 9 mokymai „Teisės aktų pritaikymas vykdant turizmo veiklą ir dalyvaujant klasterio veikloje“ (1 dalis).

Mokymų tikslas – įvertinti kuriamo klasterio teisinį statusą, susipažinti su  galiojančiais teisės aktais klasterių kūrimui. Mokymų vieta: Zarasų-Visagino r. sav. VVG teritorijos projekto dalyvių veiklų vietose. Lektorė: ,,Surink Lietuvą”  autorė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

Klasterio dalyviai planuoja dalyvauti parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2022“

Data: 2022 spalio 7–9 d.

Vieta: Žalgirio arena, Kaunas

Parodos darbo laikas: spalio 7 ir 8 d. 10.00–18.00 val., spalio 9 d. 10.00–16.00 val.

Parodos tikslas – pristatyti Lietuvoje sukuriamus gaminius ir teikiamas paslaugas, skatinti lietuviškų produktų vartojimą, stiprinti šalies gamintojų ir jiems aktualių paslaugų, įrangos tiekėjų bendradarbiavimą. Jau keturioliktą kartą organizuojamas renginys vėl stebins įvairialypiškumu: maisto ir gėrimų produktų degustacijomis, kosmetikos ir buitinės chemijos, aprangos ir aksesuarų įvairove bei sprendimais būstui ir interjerui.

Parodos „Rinkis prekę lietuvišką“ išskirtinumas – geriausių parodoje pristatomų gaminių konkursas. Aukso medaliais apdovanosime geriausius parodoje pristatomus maisto ir gėrimų, aprangos, kosmetikos, buitinės chemijos gaminius, sprendimus būstui. Produktai bus renkami iš anksto paskelbtame konkurse, kurio metu kompetentingos komisijos vertins kiekvienai konkurso kategorijai pateiktus eksponatus. Nugalėtojai apdovanojami renginio atidarymo ceremonijoje, pristatomi žiniasklaidoje, o gaminiai demonstruojami laureatų vitrinoje.

Parodos aukso medaliais apdovanotų gaminių pristatymas, galimybė įsitikinti produktų ypatybėmis ir įsigyti jų gamintojo kainomis, kūrėjų erdvė MADOS PASAŽAS su įkvepiančiomis prekių ženklų istorijomis – visa tai kasmet suburia tūkstančius lankytojų, palaikančių idėją rinktis lietuviškus gaminius.

Po parodos „Rinkis prekę lietuvišką“

https://www.facebook.com/extrafmLT/videos/1165163180760509

Šių metų gegužę dienos šviesą išvydę „Brolių medus“ vaisių sulčių ir medaus guminukai „Broliai lokiai“ akimirksniu tapo favoritais medaus mylėtojų tarpe, o parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2022“ metu, maisto pramonės produktų kategorijoje įvertinti aukso medaliu. Parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2022“ aukso medalių ar diplomų vertus produktus iš anksto paskelbtame konkurse rinko kompetentingos komisijos. Nuo šiol sudedamosios guminukų dalys: gliukozės sirupas, medus 10 %, vaisių sulčių koncentratas 1,5 % (citrinų, vyšnių, pasiflorų), citrinų rūgštis, folio rūgštis, biotinas, vitaminai: B1, B2, B6, B12, C, E ir AUKSAS!
Antašavos miestelio bendruomenė, Kupiškio aeroklubas, Renatos Sodai
Adomynės kaimo bendruomenė
Kupiškėnų Starkėnas, Vaidotas Gikys

2022 m.  spalio 25 d. planuojami III Ciklo 10 mokymai „Teisės aktų pritaikymas vykdant turizmo veiklą ir dalyvaujant klasterio veikloje“ (2 dalis).

Mokymų tikslas – įvertinti kuriamo klasterio teisinį statusą, susipažinti su  galiojančiais teisės aktais klasterių kūrimui.

Mokymų vieta: Kupiškio r. sav. VVG teritorijos projekto dalyvių veiklų vietose (Jaunimo g.2A, Lukonys, Subačiaus sen.).

 Lektorė: ,,Surink Lietuvą”  autorė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

Maršrutas: (NE)atrastas turizmas https://welovelithuania.com/surink-lietuva/marsrutas-neatrastas-turizmas/?fbclid=IwAR3PQW5k5RASZfXFf2GYZG1AqxmCqco1Zp9aEaD1Y6hQbJtUsB-B9OJN4O0

Straipsnis „Paroda atskleidė naujas turizmo tendencijas ir bendradarbiavimo naudą“>> (1)

Straipsnis „Į neatrastas Lietuvos vietas – ne tik
pamatyti, bet ir pažinti“>>
(2)

Straipsnis „Klasterio mokymai paskatino asmeniškai tobulėti ir verslų draugystę“>>(3)

Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas - strateginis rinkodaros planas>>

Po parodos „ADVENTUR 2023“

https://kvvg.lt/adventur-2023-parodoje-ir-turizmo-klasterio-nariai/

Sausio 27-29 dienomis Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, vyko 10-oji, jubiliejinė tarptautinė turizmo paroda „ADVENTUR 2023“.

Po parodos „Atostogos Lietuvoje“

https://kmintys.lt/2023/04/25/klasteris-kviete-atostogoms-rinktis-kupiski/

Info turas Lietuvos turizmo kelionių organizatoriams gegužės 19-20 d. >>

„(Ne)atrastas turizmas“ – Kupiškio, Pasvalio ir Zarasų turizmo paslaugų teikimo klasteris.

Fam trip for Latvian travel professionals/Info turas Latvių turizmo kelionių organizatoriams 20-21 d. >>

KUPIŠKIO pristatomasis filmukas>>

Ragaujam Lietuvą anonsas>>

Bendruomenė ,,Šv. Jackaus pyragėlius“ gamins  Antašavos dvaro ansamblio komplekso klebonijos pastate, kurį suprojektavo Lauryno Gucevičiaus mokinys Mykolas Angelas Šulcas, o apie jį jau kita istorija....

Rugpjūčio 17 d. Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius mini garsiausią XIII a. Rytų ir Šiaurės Europos misijų apaštalą, vieną iš Lietuvos globėjų, dominikonų ordino vienuolį Šv. Hiacintą, kuris lietuvių liaudies pamaldumo tradicijoje, pagal lenkišką-vardo formą, vadinamas Šv. Jackumi. Autentiški jo gyvenimo aprašymai neišliko, tačiau yra daug legendų, Šv. Hiacinto apaštalavimas minimas kitų šventųjų gyvenimuose bei stebuklų liudijimuose, kuriais remiantis tradiciškai ir aprašomas šio šventojo gyvenimas.

Šv. Hiacinto misijų teritorijos buvo iš tiesų plačios: šiaurės rytuose – Lietuva, rytuose – Kijevas, pietryčiuose – Juodoji jūra, pietuose – Dunojus, šiaurės rytuose – Skandinavija, be to, Silezija, Pomeranija ir Bohemija. Legendose pasakojama, kad Hiacinto misionierišką veiklą, ypač jo sakomus pamokslus, lydėjo gausūs stebuklai. Jam priskiriami nuostabūs ženklai aprašomi Lenkijos ar brolių dominikonų šventųjų gyvenimų istorijose.

Hiacintas (lenk. Jacek Odrowąż), kuris vėliau buvo paskelbtas Šventuoju iš savo viešnagės Kijevo Rusėje XII a. atvežė į Lenkija ne ką kitą, o pierogi. Bent jau taip pasakoja istorija ir lenkiškas posakis „Jacek z pierogami idzie“ arba tiesiog „Święty Jacek z pierogami“, arba „Jacekas su pierogais eina“. Kaip legenda pasakoja Šv. Hiacintas keliavo po Kijevą, tuo laiku labai lijo ir visas derlius žuvo, žmonės badavo.  Hiacintas liepė sunešti dar likusias bulves, kopūstus ir pagamino pyragėlius, kuriais pavalgydino visą kaimą. 

Šis patiekalas  Lenkijoje  yra kulinarinio paveldo patiekalas.  Krokuvoje per Šv. Hiacinto atlaidus organizuojama pyragėlių mugė, kurioje komisija ir lankytojai renka patį skaniausią pyragėlį (gamina su 11 įdarų ir skirtingais gaminimo būdais), bei nugalėtoją apdovanoja Šv. Hiacinto statulėle. 

Ragaujam Lietuvą. Jeckaus kleckaus pyragėliai Antašavos dvare>>

Ragaujam Lietuvą. Kupiškio pramogos - Aeroklubas ir viešnagė pas Starkėną>>

Ragaujam Lietuvą. Raubonių malūnas, virtieniai, vilnonė pirtis>>

Ragaujam Lietuvą. Žagarėliai Atžalyno bendruomenėje>>

RAGAUJAM LIETUVĄ su Running Vita, vienuolių troškinys ir kaimo bendruomenė „Palėvenys“>>