Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija

2016-09-07

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija“ įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „LEADER“

 

Projektas - „Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“, projekto Nr. K1-O2-IP-V-301. Pareiškėjas - VšĮ Vilniaus politikos analizės institutas. Partneris - Kupiškio rajono vietos veiklos grupė.