Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija

2016-09-07

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija“ įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „LEADER“


Projektas - „Valdžios institucijų priežiūra savivaldybėse“, projekto Nr. K1-O2-IP-V-301. Pareiškėjas - VšĮ Vilniaus politikos analizės institutas. Partneris - Kupiškio rajono vietos veiklos grupė.

https://vilniusinstitute.lt/valdzios-instituciju-prieziura-savivaldybese/
https://vilniusinstitute.lt/valdzios-instituciju-prieziura-savivaldybese/

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą –„Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“. Paraiškos  kodas – 44TT-KP-21-1-00901-PR001.

Projektas skirtas kaimo gyventojų ir organizacijų verslumui, vietos ekonomikai ir turizmo plėtrai skatinti, didinti ne žemės ūkio veiklų įvairovę kaimo vietovėse. 

Projektu bus sprendžiamos kaimo gyventojų užimtumo, verslumo trūkumo, turizmo patrauklumo skatinimo kaime problemos.

Projekto veiklomis ir rezultatais siekiama prisidėti sprendžiant ir rajonų socialines problemas. Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas padės ir socialiai pažeidžiamos rajonų visuomenės grupėms. Šiuo metu kaimiškose vietovėse daugiausiai gyvena senyvo amžiaus žmonės, socialinės rizikos asmenys (skurdą patiriantys asmenys, daugiavaikės šeimos, bedarbiai). 

Turizmo klasterio kūrimo esmė yra viskas kas užauginta, pagaminta ir kilę iš tos teritorijos būtų tiekiama turistui, todėl socialinės rizikos asmenys turės galimybę tiekti verslininkams savo auginamą produkciją ar gaminamus gaminius parduoti turistams, kurie lankosi jų vietovėse, teikti įvairias paslaugas, parduoti pagamintus produktus ar rankdarbius. Vienas iš šiuo metu vyraujančių turizmo filosofijų - vietovės autentiškumas, senyvo amžiaus gyventojų patirtis, todėl žmonės kurie visą gyvenimą praleido gyvendami tame kaime, turės galimybę papasakoti savo istoriją turistams, taip bus suteikiama galimybė senyvo amžiaus žmonėms integruotis į socialinį ir ekonominį gyvenimą, taip pat gauti iš to pajamų.

Siūloma didžiausia paramos suma, Eur –100 000,00. Didžiausia galima paramos lyginamoji dalis iki, proc. –95,00.

Partneriai: Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė, dvisektorė VVG; Pasvalio rajono vietos veiklos grupė, kaimo vietovių VVG.

2021 m. lapkričio 11 d. prasideda I Ciklo 1 mokymai „Turizmo klasteris. Nuo ko pradėti“.

2021 m. lapkričio 11 d. I ciklo I mokymai

     Adomynės dvare (Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Adomynė,  A. Vilėniškio g. 4.) vyko pirmo ciklo mokymai „Turizmo klasteris. Nuo ko pradėti“.

     Mokymų tikslas – padėti projekto dalyviams aiškiai apibrėžti ir išsiaiškinti kriterijus, kuriais remiantis vietos produktą ir  turizmo paslaugą būtų galima įtraukti ir vystyti turizmo klasteryje.      Mokymus vedė lektorė, Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros ,,Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė. Susitikime projekto dalyviai identifikavo rajonuose turimas ir teikiamas turizmo paslaugas ir edukacines programas. Buvo pristatytos projekto veiklos ir planuojami projekto rezultatai. Mokymų tikslinė grupė – projekto pareiškėjo ir projekto partnerių atstovai. Mokymų dalyvių skaičius – 18 dalyvių.

2021 m. lapkričio 25 d. I Ciklo 2 mokymai „Turizmo klasteris. Komandos atranka“.

 Lapkričio 25 d. bendruomenėje „Šlyninkos vandens malūnas“ (Zarasų r. sav., Šlyninkos k. 4, Šlyninka) projekto dalyviai susirinko į tęstinius mokymus. Šį kartą mokymų tema buvo „Turizmo klasteris. Komandos formavimas“. Mokymų tikslas – klasterio dalyvių susipažinimas, savo gaminamos produkcijos, paslaugų pristatymas. Projekto dalyviai identifikavo savo teikiamas paslaugas, gaminamus produktus ar vykdomas edukacines programas.

     Viso projekto įgyvendinimo metu mokymus veda lektorė Lina Baublienė, Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ valdybos narė, projekto „Surink Lietuvą“ vadovė ir koordinatorė, pasidalindama ilgamete patirtimi turizmo srityje, gebanti identifikuoti turizmo sektoriaus problematiką ir paskatinti šiuo metu esančius sektoriaus trūkumus paversti sfera, kuri gali atnešti klasterio dalyviams pridėtinę vertę.

2021 m. lapkričio 25 d. I ciklo 2 mokymai.
Lektorė: Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros ,,Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

2021 m. gruodžio 9/10 d. I Ciklo 3 mokymai „Klasterio komandos formavimas. Analizė. Vizija. Strategija.“

Paskutiniai I Ciklo 3 mokymai vyko Pasvalio r. sodyboje „Tatulos vingiai“. Mokymų tikslas – identifikuoti dalyvių silpnybes ir stiprybes bei suformuoti klasterį. Klasterio dalyviai susitiko su VšĮ „Prie Raubonių malūno“ direktoriumi - Vaidotu Gikiu, o vėliau dalyvavo Raubonių kaimo bendruomenės maisto degustavimo programoje „Raubonių virtienė“ pristatyme.

2022 m. vasario 24-25 d. įvyko II Ciklo 4 mokymai „Klasterio veiklos kokybės užtikrinimas.“

2022 m. vasario 24-25 d. įvyko II Ciklo 4 mokymai „Klasterio veiklos kokybės užtikrinimas.“

2022 m. kovo 10 d. įvyko II Ciklo 5 mokymai „Klasterio veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimas“(1 dalis).

Mokymų tikslas - įvertinti siūlomų produktų ir paslaugų atitikimą keliautojų poreikiams.

Mokymų vieta - Kupiškio r. sav., Aleksandrijos k., kavinė „Janta“.

2022 m. kovo 22 d. II Ciklo 5 mokymai „Klasterio veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimas“(2 dalis).

Mokymų vieta - Zarasų r. sav., Antalieptė, Mokyklos g. 10, laboratorija „Medus“.