2016-2023 m. strategija. Dokumentacija

VALDYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

2024 m. valdybos posėdžių protokolai

2023 m. valdybos posėdžių protokolai

2022 m. valdybos posėdžių protokolai

2021 m. valdybos posėdžių protokolai

2020 m. valdybos posėdžių protokolai

2019 m. valdybos posėdžių protokolai

2018 m. valdybos posėdžių protokolai

2017 m. valdybos posėdžių protokolai

2016 m. valdybos posėdžių protokolai

VISUOTINIŲ SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI

2024 m. Visuotinių ataskaitinių susirinkimų protokolai

2023 m. Visuotinių ataskaitinių susirinkimų protokolai

2022 m. Visuotinių ataskaitinių susirinkimų protokolai

2021 m. Visuotinių ataskaitinių susirinkimų protokolai

2020 m. Visuotinių ataskaitinių susirinkimų protokolai

2019 m. Visuotinių susirinkimų protokolai

2018 m. Visuotinių susirinkimų protokolai

2017 m. Visuotinių susirinkimų protokolai

2016 m. Visuotinių susirinkimų protokolai

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Finansinių ataskaitų rinkinys (už 2023 m.)>>

Finansinių ataskaitų rinkinys (už 2022 m.)>>

Finansinių ataskaitų rinkinys (už 2021 m.)>>

Finansinių ataskaitų rinkinys (už 2020 m. )>>

Finansinių ataskaitų rinkinys (už 2019 m.)>>

Finansinių ataskaitų rinkinys (už 2018 m.) >>

Finansinių ataskaitų rinkinys (už 2017 m.) >>

Finansinių ataskaitų rinkinys (už 2016 m.) >>

Finansinių ataskaitų rinkinys (už 2015 m.)>>

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS (VPS) ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita (2023 m.)>>

Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita (2022 m. )>>

Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita (2021 m.)>>

Metinė veiklos ataskaita (2021 m.)>>

Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita (2020 m.)>>

Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita (2019 m. )>>

Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita (2018 m. )>>

Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita (2017 m. ) >>

Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita (2016 m.) >>

Galutinė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita >>

VPS VYKDYTOJOS ATSTOVAVIMAS LIETUVOS IR UŽSIENIO RENGINIUOSE

KITI DOKUMENTAI

Pranešimas apie nusišalinimą (2021-05-05)>>

Valdybos darbo reglamentas (aktuali redakcija 2021-01-25)

Valdybos darbo reglamentas >>

Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų gaunamų darbo užmokestį>>

Naujų narių priėmimo ir pašalinimo tvarka >>

2015 m. VVG nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka >>