KVVG valdyba 2023-2026 m.

Vardas, pavardėAtstovaujamas sektoriusElektroninis paštas
Jovita Bakanaitė-Talačkienė Kupiškio r. sav.,(Savivaldybės atstovė)jovita.bakanaite@kupiskis.lt
Vytis Zavackas Kupiškio r. sav.,(Savivaldybės atstovas)vytis.zavackas@kupiskis.lt
Ignas Jackevičius Subačiaus sen., (Verslo atstovas)labas@broliumedus.lt
Vaidas Juknevičius Noriūnų seniūnija (Verslo atstovas)vaidas8juknevicius@gmail.com
Laurynas Griauzdė  Alizavos seniūnija  (Verslo atstovas)laurynasgriauzde@gmail.com  
Alvaras Baltušis Puponių seniūnija (Verslo atstovas)baltusis.alvaras@gmail.com
Vilma Talačkienė Gindvilių kaimo bendruomenė (Pilietinės visuomenės atstovė)gindviliubendruomene@gmail.com
Bronius Lapienis Aukštupėnų kaimo bendruomenė (Pilietinės visuomenės atstovas)br.lapienis@gmail.com
Euchrida Sipavičienė Palėvenėlės kaimo bendruomenė (Pilietinės visuomenės atstovė)euchrida.sipaviciene@gmail.com
Domilė Sriubikienė NVO (Pilietinės visuomenės atstovė)kurybosforma@gmail.com
Palma SkrebienėKupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga (Pilietinės visuomenės atstovė)palmaskreb@gmail.com

Valdybos darbo reglamentas (aktuali redakcija 2020-01-25)

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamentas (2014-2020 m.)>>