Privatumo politika

Bendrosios privatumo nuostatos
Lankydamiesi šioje svetainėje (Tinklapyje) ir skaitydami šį tekstą, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo nuostatomis. 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė  (toliau – Kupiškio r. VVG) (juridinio asmens kodas 300814336, buveinės adresas Gedimino g. 34-5, LT-40130 Kupiškis , tel. 8 (459) 53 392 yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos, kurią atskleidžiate Kupiškio r. VVG, apsaugą.

Kupiškio r. VVG asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir Kupiškio r. VVG pirmininko patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie  nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą. Plačiau>>

Autorinės teisės
Cituodami ar kitaip platindami svetainėje skelbiamą turinį turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį. 
Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius, už kurių turinio teisingumą ir atititikimą galiojantiems teisės aktams neatsakome.