Viešieji pirkimai

2016-09-16

KVVG pirmininko įsakymas dėl viešųjų pirkimų vykdymo 2022-01-05 Nr. V-01>>

Kupiškio r. vietos veiklos grupės mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (aktuali redakcija 2022 m. sausio 5 d.)>>

Vidinė pirkimų organizavimo tvarka pirkimams, neviršijantiems 30 000,00 Eur be PVM (aktuali redakcija 2022 m. sausio 5 d.)>>


Kupiškio r. vietos veiklos grupės mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (2020 m. sausio 3 d.)>>

Įsakymas „Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės viešųjų pirkimų“ (aktuali redakcija 2017 m. rugsėjo 4 d.)


Kupiškio rajono vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija 2015 m. birželio 2 d. )(Netekęs galios nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-04)


Patikslintas 2010 m. viešųjų pirkimų planas>>
2011 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2012 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2013 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2014 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>
2015 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2016 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2017 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2018 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2019 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2020 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2021 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>


Kada viešoji įstaiga, nevyriausybinė organizacija, asociacija ar kt. viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa perkančiąja organizacija>>