Viešieji pirkimai

2016-09-16

PATALPŲ (BIURO)  NUOMOS  SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMAS

Perkančiosios organizacijos rekvizitai: Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, kodas 300714336, registracijos adresas: Gedimino g. 34. LT 40130, Kupiškis, ofisas Gedimino g. 27, LT 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 53 392, el.p. kupvvg@gmail.com, svetainė www.kvvg.lt

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis: organizacijos administracinei veiklai vykdyti.

Pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: patalpų (biuro) nuomos pirkimas,  vieta  Kupiškio miestas.

Pirkimo būdas:  skelbiamų derybų būdas.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminai: Paraiškos ir dokumentai dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateiktos patalpų savininko arba jo įgalioto asmens iki 2023 m. gruodžio 19 d. 10:00 val. (Lietuvos laiku) elektroniniu paštu kupvvg@gmail.com  (dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu).

Informaciją teikia: Neringa Čemerienė, tel. 8 459 53392.

 https://kmintys.lt/2023/12/06/patalpu-biuro-nuomos-skelbiamu-derybu-budu-pirkimas/

Įsakymas dėl biuro patalpų nuomos pirkimo>>

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas>>

Patalpų (biuro) nuomos skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygų aprašas>>

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m.  gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 ,, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašas“,   planuoja vykdyti negyvenamųjų patalpų (administracinių patalpų) nuomos pirkimą (neskelbiamų derybų būdų). Pirkimai planuojami š. m. III-IV ketvirtį.


KVVG pirmininko įsakymas dėl viešųjų pirkimų vykdymo 2022-01-05 Nr. V-01>>

Kupiškio r. vietos veiklos grupės mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (aktuali redakcija 2022 m. sausio 5 d.)>>

Vidinė pirkimų organizavimo tvarka pirkimams, neviršijantiems 30 000,00 Eur be PVM (aktuali redakcija 2022 m. sausio 5 d.)>>


Kupiškio r. vietos veiklos grupės mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (2020 m. sausio 3 d.)>>

Įsakymas „Dėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupės viešųjų pirkimų“ (aktuali redakcija 2017 m. rugsėjo 4 d.)


Kupiškio rajono vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija 2015 m. birželio 2 d. )(Netekęs galios nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-04)


Patikslintas 2010 m. viešųjų pirkimų planas>>
2011 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2012 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2013 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2014 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>
2015 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2016 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2017 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2018 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2019 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2020 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>

2021 m. informacija apie mažos vertės pirkimus>>


Kada viešoji įstaiga, nevyriausybinė organizacija, asociacija ar kt. viešasis ar privatusis juridinis asmuo tampa perkančiąja organizacija>>