2024-2029 m. Strategija

Kupiškio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategija>> (I Dalis)

Kupiškio rajono 2024-2029 m. vietos plėtros strategija>> (II Dalis)

VPS tema: Socialinės atskirties mažinimas vystant paslaugas poilsiautojui ir gyventojui.

VPS priemonės:

-Viešųjų paslaugų kūrimas ir plėtra;

-Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai panaudojant vietos išteklius;

-Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra;

-Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas.

Vizija: turtingas gamtos, kultūrinio ir istorinės atminties paveldo objektais kraštas, kuriame gyvena susitelkę ir atsakingai savo ir kaimo gerovę kuriantys gyventojai.