Baigėsi kvietimo Nr. 1 paraiškų teikimas

 BAIGĖSI KVIETIMO NR. 1  VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 Pagal VPS priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritis „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ ir „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas“ surinktos 5 vietos projektų paraiškos >>

 

Paraiškų pildymo ir dokumentų teikimo atmintinė

PARAIŠKŲ PILDYMO IR DOKUMENTŲ TEIKIMO ATMINTINĖ

Norintys pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones, pagal numatytą paraiškų teikimo grafiką turi pateikti nustatytos formos paramos paraišką ir kitus reikalaujamus dokumentus.

Administruojant paramą, pasitaiko atvejų, kad pateikiamos klaidingai užpildytos paraiškos, kartu su paraiška pateikiami ne visi būtini dokumentai, daroma kitų klaidų. Siekiant, kad paramos gavėjai darytų kuo mažiau klaidų rengdami paraiškas ir iš karto pateiktų visus reikalingus dokumentus, buvo parengta paraiškų pildymo ir dokumentų teikimo atmintinė.

Informacinis renginys dėl Kvietimo Nr. 1

 

INFORMACINIS RENGINYS

Informuojame Jus, kad šių metų lapkričio 14 d. 10.00 val. planuojamas informacinis renginys – Kvietimo Nr. 1 pristatymas pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716 priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritis: „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ bei „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas”.

Informacinis renginys vyks Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro salėje (Gedimino g. 34-5).

Kvietimas Nr. 1

       

 SKELBIAMAS KVIETIMAS NR. 1

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716 (toliau – VPS) priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritis: „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ bei „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas”  >>

 Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017 m. lapkričio 8 d. 8.00 val. iki 2017 m. gruodžio 28 d. 17.00 val.

 http://kvvg.lt/index.php/informacija-pareiskejams/2016-2020-m-strategija/dokumentacija

Susitikimai su vietos veiklos grupėmis reikalingi

SUSITIKIMAI SU VIETOS VEIKLOS GRUPĖMIS – REIKALINGI

 
2017-10-24 vyko konferencija, skirta vietos veiklos grupių (VVG) strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Leader programa“, aktualijoms aptarti. Jos metu buvo aktyviai diskutuojama ir dalijamasi nuomonėmis bei patirtimis.

Panevėžio apskrities VVG susitikimas Rokiškyje

PANEVĖŽIO APSKRITIES VVG SUSITIKIMAS ROKIŠKYJE

Rokiškis

Rokiškyje rinkosi ir prie LEADER aktualijų dirbo Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių vadovai.

Susitikimo darbotvarkė

  1. Dėl VVGT pirmininkės ketinimo atsistatydinti
  2. Dėl VVGT įstatų keitimo (pakeičiant valdybos narių skaičių)
  3. Dėl FSA rengimo
  4. Dėl kitų klausimų (NMA parodytos iniciatyvos dėl VVG perkančių organizacijų ir kt.).

Panevėžio apskrities VVG atstovų susitikimas

PANEVĖŽIO APSKRITIES VVG ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

Panevėžio apskrities vietos veiklos grupių atstovai susitikime svarstė probleminius klausimus dėl VPS įgyvendinimo: dėl tarpinio VPS įgyvendinimo vertinimo (kuris bus vykdomas 2019 m.), dėl tarpinio vertinimo pažangos kriterijų nustatymo (kuriais vadovaujantis bus vertinamas VPS įgyvendinimas). Susitikimo metu buvo siūlomi šie tarpinio vertinimo pažangos kriterijus: laiku pateikti dokumentai,  mokėjimų prašymai, ataskaitos,  užkontraktuotos lėšos. Taip pat buvo diskutuota dėl vietos projektų finansavimo sąlygų rengimo (parengti tipines taisykles). Į darbo grupę, kuri rengs pavyzdines FSA, deleguoti Vilmą Juodagalvytę – Baranovskają. Ją pavaduoti deleguoti Neringą Čemerienę. Pirmasis susitikimas numatomas š.m. gegužės 15 d., kuris vyks NMA (Vilnius). Taip pat buvo aptarti probleminiai klausimai susiję VVGT veikla. 

VVGT atviras valdybos posėdis

VVGT ATVIRAS VALDYBOS POSĖDIS

2017 m. Birželio 6 d. Kupiškio rajono VVG VPS administravimo vadovė dalyvavo VVG tinklo valdybos susirinkime, kurio metu buvo pristatytos Bendruomeninio verslo kūrimo ir vystymosi gairės, kurios tikimasi bus susietos su teisės aktais ir tai palengvins suvokti, kas yra bendruomeninis verslas ir kaip jis turi būti kuriamas, koks skirtumas tarp bendruomeninio verslo ir socialinio verslo. Taip pat susirinkimo metu buvo kalbama apie VPS įgyvendinimo problemas. Teisės aktų trūkumas ir jų neužbaigtumas trukdo Lietuvos VVG organizuoti kvietimus.