„Poezijos paukštė neapleidžia Adomynės" – dalis projekto "Užveiklinkime jaunimą"

2019-05-30
poezijos-paukste-neapleidzia-adomynes-ivykdyto-projekto-uzveiklinkime-jaunima-nr-kupi-leader-1c-jkv-3-4-2018-dalis

Šešioliktąjį pavasarį Adomynėje skambėjo eilės, šešioliktąjį kartą jaunųjų adomyniečių prisijaukinta poezijos paukštė džiugino susirinkusiųjų širdis. Smagu, kad šiemet mūsų šventė buvo bendruomenės įgyvendinto projekto „Užveiklinkime jaunimą“ Nr. KUPI-LEADER-1C-JKV-3-4-2018 dalimi. Projekto tikslas – telkti bendruomenę bendroje veikloje, stiprinti partnerystę vykdant bendras veiklas, ugdyti kaimo gyventojų patriotizmą, saugoti krašto tradicijas ir palaikyti jaunimo iniciatyvas. Projekto uždaviniai: skatinti jaunimo iniciatyvas bei organizuoti tradicinius renginius į veiklas įtraukiant vietos jaunimą. Projektui įgyvendinti skirta iki 2319,00 Eur, bendruomenės prisidėjimas įgyvendinant projektą sudaro iki 122,00 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Salės šeimininkės Rimos Lapienienės uždegta skaitymų šventės ugnis sutelkė šįkart ir jaunuosius, ir solidesnius kūrėjus. Pradėjo skaitymus mažiausieji – projekto partnerio – Šimonių pagrindinės mokyklos – mokinukai. Labai šiltai visi sutiko jaunąsias poetes Ramunę Semaškaitę ir Danielą Šinkūnaitę. Adomynietės Danutės Vizbarienės eilėmis palydėta poezijos paukštę plasnojo link Svėdasų, iš kur atvyko klubo pirmininkė Alma Švelnienė ir jos Ramunė Lapienytė. Atvėrė širdis ir žemietė Aušra Uldukienė bei kaimynė iš Juodpėnų Giedrė Murnikovienė – kupiškėnų poetų klubo „Prie Lėvens“ narės. Be jų, Adomynėn atvyko ir dar trys šio klubo narės: Regina Baltrūnienė, Juzefa Pranauskienė bei Genovaitė Koriznienė. Savo kūrybos knygutę pristatė ir Šiaulių humanitarinės studijos „Plėviasparniai“ narės: sudarytoja Ramutė Saulė, Regina Dalgė ir Bitė Kuic. Nuostabią programą atvežė viešnios iš Vilniaus: poetė Laima Petronienė bei rankdarbių meistrė Oksana Graužinienė. Jos užbūrė nuoširdumu ir profesionalumu. Šventę praskaidrino du vyrai: vedėjas ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Rimvydas Kirstukas bei Tomas Urbanovičius, kuris ne tik padainavo, bet ir vingrias melodijas pynė klarnetu. Po kavos pertraukos visi šventės dalyviai maloniai bendravo ir dalyvavo Oksanos Graužinienės vilnos vėlimo edukacinėje programoje.

Renginio "Poezijos paukštė neapleidžia Adomynės" renginio akimirkos

LOGO 1LOGO2LOGO3