Planuojamas projektų atrankos posėdis

2019-07-02

Informuojame, kad įvertintoms paraiškoms, teiktoms pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemones ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ bei ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“, planuojamas Projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks š. m. liepos 15 d. 9 val. Posėdį organizuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra. Posėdis vyks naudojantis Skype programa.

Įvertintos Kvietimo Nr.4 paraiškos: Alizavos jaunimo centro ,,ALSJA“ projektas ,,Žingsnis po žingsnio", Kaimo bendruomenės ,,Palėvenys“ projektas ,,Vienuolyno akimirkos dvelksmas“ ir Kvietimo Nr.5 paraiškos: L. Griauzdės projektas ,,Skraidymo mokymo veiklos kūrimas“, P. Pranckūno projektas ,,Vandens pramogų paslaugų kūrimas“, B. Kaminsko projektas ,,Daugiau garso ir šviesų".

Dėl išsamesnės informacijos pareiškėjai gali kreiptis atvykę į VVG biurą Gedimino g. 27, Kupiškis arba telefonu (8 459) 53 392.