NMA projektų atrankos komiteto posėdžio sprendimai dėl Kvietimo Nr. 6

2019-07-15

Š. m. liepos 15 d., įvyko NMA PAK posėdis dėl lėšų skyrimo vietos projektams įgyvendinti. Visiems posėdžiui pateiktiems įvertintiems projektams buvo nuspręsta skirti lėšų projektų įgyvendinimui.

Plačiau>>