2007-2013 m. strategija. Dokumentacija

2016-09-16
2007-2013-m-strategija-dokumentacija

Kvietimo Nr. 06 dokumentacija

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei gerinti“  I prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ priemonę „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“

Preidai:

1. Paraiškos foma 

2. Mokėjimo prašymo forma (Aktuali redakcija 2015-02-27) 

3. Projekto įgyvendinimo ataskaita

  Vidaus tvarkos aprašas 


 Kvietimo Nr. 05 dokumentacija

Priedai:

1. Paraiškos forma. 

2. Vietos projekto vykdymo sutartis.

3. Bendradarbiavimo sutartis.

4. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

5. Mokėjimo prašymo forma (Aktuali redakcija 2015-02-27) 

6. Projekto įgyvendinimo ataskaita

 -------------------------------------------------------------------------

 Priedai:

1. Paraiškos forma 

2. Mokėjimo prašymo forma (Aktuali redakcija 2015-02-27)

3. Projekto įgyvendinimo ataskaita

-------------------------------------------------------------------------

Preidai:

1. Paraiškos forma. 

2. Vietos projekto vykdymo sutartis

3. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

4. Mokėjimo prašymo forma

5. Projekto įgyvendinimo ataskaita

Vidaus tvarkos aprašas (Aktuali redakcija 2014-08-08)

Vietos projektų rinkimo pradžia – 2014 m. vasario 10 d.

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2014 m. kovo 31 d. 17 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse: Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje www.kvvg.lt ir Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.Taip pat juos nemokamai galima gauti  adresu Gedimino g. 27, Kupiškis.


Kvietimo Nr. 04 dokumentacija

Priedai:

 1. Paraiškos forma.
 2. Vietos projekto vykdymo sutartis (2013-11-13 aktuali redakcija)
 3. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
 4. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
 5. Mokėjimo prašymo forma (2013-11-13 aktuali redakcija)

 ------------------------------------------------

 Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ I prioriteto 1.3. priemonę „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“ (2013-11-13 aktuali redakcija)

Priedai:

 1. Paraiškos forma.

 ------------------------------------------------

 Priedai:

 1. Paraiškos forma.
 2. Paraiškos forma iki 25 000 Lt
 3. Vietos projekto vykdymo sutartis (2013-11-13 aktuali redakcija)
 4. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis
 5. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė
 6. Mokėjimo prašymo forma (2013-11-13 aktuali redakcija)

Vietos projektų rinkimo pradžia – 2012 m. gruodžio 17 d.

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2013 m. vasario 12d. 17 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse: Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje www.kvvg.lt ir Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.

Taip pat juos nemokamai galima gauti  adresu Gedimino g. 34, Kupiškis.

Vietos projektų paraiškos priimamos: Gedimino g. 34, Kupiškis, tel. (8 459) 51475.


Kvietimo Nr. 03 dokumentacija

Bendrosios taisyklės pareiškėjams  (2013-11-13 aktuali redakcija) - Ataskaitų formas rasite Bendrosiose taisyklėse.

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti I prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“

Priedai:

1 priedas - Paraiškos forma

2 priedas - Vietos projekto vykdymo sutartis

3 priedas - Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis

4 priedas - Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

5 priedas - Mokėjimo prašymo forma (nauja 2013-02-01 redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (2014-08-08 Aktuali redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (2013-03-20 AKTUALI REDAKCIJA)

Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia – 2012 m. vasario mėn. 21 d.

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2012 m. balandžio mėn. 5 d., 17 val.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šioje (-se) interneto svetainėse: Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt; Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje www.kvvg.lt. Dokumentaciją, įrašytą į CD, nemokamai galima gauti adresu Gedimino g. 34, Kupiškis.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas spausdinamas laikraštyje „Kupiškėnų mintys“, skelbiamas Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės svetainėje www.kvvg.lt .

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu Gedimino g. 34, 40130 Kupiškis. Tel. (8 459) 51475.


Kvietimo Nr. 02 dokumentacija:

Bendrosios taisyklės pareiškėjams (2013-11-13 aktuali redakcija) - Ataskaitų formas rasite Bendrosiose taisyklėse.

Specialios taisyklės pareiškėjams teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei gerinti“ II prioritetą „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“ priemones: 2.1 „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“, 2.2 „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“

Priedai:

1 priedas - Paraiškos forma

2 priedas - Paraiškos formas iki 25 000 Lt

3 preidas - Vietos projekto vykdymo sutartis

4 priedas - Vietos projekto bendradarbiavimo sutartis

5 preidas - nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

6 priedas - Mokėjimo prašymo forma (aktuali 2013-02-01 redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (2013-03-20 aktuali redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (2014-08-08 aktuali redakcija)

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija  taip pat skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje www.nma.lt. Dokumentaciją, įrašytą į CD, nemokamai galima gauti adresu Gedimino g. 34, Kupiškis.

Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia – 2011 m. spalio 11 d.

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2011 m. lapkričio 30 d., 17 val.


Kvietimo Nr. 01 dokumentacija

Bendrosios taisyklės pareiškėjams (2013-11-13 aktuali redakcija). Ataskaitų formas rasite Bendrosiose taisyklėse.

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti I prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“

Priedai:

1 priedas - Paraiškos forma

2 priedas - Projekto vykdymo sutartis

3 priedas - Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis

4 priedas - Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

5 priedas - Mokėjimo prašymo forma (NAUJA REDAKCIJA)

Vidaus tvarkos aprašas (2013-03-20 aktuali redakcija)

Vidaus tvarkos aprašas (2014-08-08 aktuali redakcija)

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija  taip pat skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje www.nma.lt. Dokumentaciją, įrašytą į CD, nemokamai galima gauti adresu Gedimino g. 34, Kupiškis.

Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia – 2011 m. vasario 7 d.

Paskutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena – 2011 m. kovo 31 d., 17 val.