Aukštupėnų kaimo bendruomenės projektas „Viešosios infrastruktūros įrengimas Aukštupėnų kaime“

2020-11-17

Aukštupėnų kaimo bendruomenė 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn. vykdo projektą „Viešosios infrastruktūros įrengimas Aukštupėnų kaime“. Paraiškos Nr. KUPI-LEADER-6B-I-7-3-2020.Projektas teiktas pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją ,,Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija“ priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų at naujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą”. Daugiau