VVGT visuotinis narių susirinkimas

2020-04-25

Balandžio 25 dieną, Raseinių r. Palukščio dvaro Rokynės sodyboje įvyko vietos veiklos grupių ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas.
Susitikimo metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarta LEADER Lietuva interneto svetainės atnaujinimo gairės bei kiti svarbūs klausimai.
VVGT veiklos koordinavimo kokybės gerinimui po intensyvių diskusijų nuspręsta padidinti nario mokestį iki 300 Eur. 
Vyko diskusijos apie vietos plėtros strategijų administravimo ypatumus ir pažangos vertinimą. Po ilgų diskusijų salėje, toliau vyko komandos stiprinimo užsiėmimai lauko erdvėje.