Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

2022-02-15

Vietos projektų atrankos posėdis 2022 m. vasario 18 d., 10.00 val., (nuotoliniu būdu, naudojant Zoom programą).

Darbotvarkė:

  1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.
  2. Dėl vietos projektų pagal kvietimą Nr.10 pirmojo prioritetinio sąrašo sudarymo ir patvirtinimo (pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių).
  3. Dėl vietos projektų teiktų pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“, kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą.