Vietos projektų ataskaitų teikimas

2023-03-16

Primename, kad iki 2023 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus vietos projektus pagal Kupiškio r. veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Kupiškio rajono 2016 - 2023 metų integruota vietos plėtros strategija“, kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.