Teritorinio bendradarbiavimo projektas

2021-12-17

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“

     Siekdamos skatinti turizmo plėtrą Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonuose Vietos veiklos grupės inicijavo teritorinio bendradarbiavimo projektą „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“ (paraiškos  kodas – 44TT-KP-21-1-00901-PR00).

      Turizmo klasterio kūrimas yra labai svarbus norint koncentruotai ir konkurencingai parduoti ir plėtoti su turizmo plėtra susijusias paslaugas bei produktus. Dėl šios priežastis siekiama kuo geriau ir griečiau įsisavinti Turizmo klasterio idėją, tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu ir panaudoti ją šiuose trijuose rajonuose.

     Projektas buvo inicijuotas įgyvendinti tiek visų vietos veiklos grupių strategijų atitinkamų prioritetų tikslus, tiek  vieną iš pagrindinių LEADER principų „Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas“.

     Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi, žmogiškojo kapitalo verslo, ekonomikos, kultūrinio verslumo plėtrą, taip didinant turizmo sukuriamą pridėtinę vertę Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonuose.

     Pagrindinis projekto uždavinys – sukurti turizmo klasterį Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonuose.  

     Iš kiekvieno partnerio teritorijos dalyvauja  verslo atstovai,  kurie yra galimi pirmieji klasterio nariai:

  • Kupiškio r. atstovai: „Brolių medus“, VšĮ „Kupiškio aeroklubas“, ,,Renatos sodai“ (žolininkė/mokslininkė -  Renata Montvilienė), Adomynės kaimo bendruomenė, kaimo bendruomenė „Palėvenys“, Antašavos miestelio kaimo bendruomenė, Sodyba ,,Kupiškėnų  Starkėnas“.
  • Pasvalio r. atstovai: VšĮ „Prie Raubonių malūno“, Pajiešmenių kaimo bendruomenė, Raubonių kaimo bendruomenė, Kraštų kaimo bendruomenė, Atžalyno kaimo bendruomenė,  Namišių krašto bendruomenė.
  • Zarasų - Visagino teritorijos atstovai: MB „Vaitukaičiai,  Vajasiškio bendruomenė, Baibių bendruomenė,  žemės ūkio kooperatyvas „Dusetų krašto gaspadoriai“,  namų restoranas  ,,Serpent“,  Indv. Įm. ,,Skonus“ ir MB „Mėnesienos studija“.

Skaityti daugiau>>