Svarbi informacija

2022-04-01

Nuo š. m. balandžio 1 d. visi su vietos projektais susiję dokumentai (paraiškos, mokėjimo prašymai, ataskaitos) priimami tik pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Netinkamai pasirašyti arba nepasirašyti dokumentai nebus priimami.

Atsiradus reikalavimui paraiškas, mokėjimo prašymus bei ataskaitas teikti elektroniniu būdu, pristatome pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu atmintinę. 

Pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu atmintinė>>

Dokumentus galima teikti el. paštu: neringa.antasava@gmail.com; darbas.gerda@gmail.com; murnikovadina5@gmail.com

Primename, kad iki 2022 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2021 m.

Vietos projekto įgyvendinimo metinė ataskaitos forma>>