Pratęstas Kvietimų Nr. 13-14 teikimo terminas

2023-01-17

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ informuoja, kad nuo 2022-12-15 8.00 val. iki  2023-02-10 15.00 val. pratęstas kvietimų Nr. 13-14 teikimo laikas pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategijos priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“.