Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas

2021-08-02

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), pagal patvirtintas procedūras išnagrinėjusi 2021 m. kovo 15 d. pateiktą paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 3D-442, informuoja, kad projektui ,,Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“  Nr. 44TT-KP-21-1-00901-PR001 įgyvendinti skiriama iki 100 000,00 Eur dydžio parama.