ŠEPETOS KAIMO BENDRUOMENĖ ĮGYVENDINO VIETOS PROJEKTĄ "TRADICINĖ ŠEPETOS KAIMO ŠVENTĖ 2018 – JAUNIMO INICIATYVA“

2019-01-19
sepetos-kaimo-bendruomene-igyvendino-vietos-projekta-tradicine-sepetos-kaimo-svente-2018-jaunimo-iniciatyva
 
Šepetos kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą "Tradicinė Šepetos kaimo šventė 2018 – jaunimo iniciatyva", paraiškos Nr.KUPI-LEADER-1C-JKV-3-5-2018. Projekto įgyvendinimui NMA 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimu  skirta iki 1502,00 Eur parama. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Bendruomenė surengė  projekto renginį>>
Šepetos jaunimo iniciatyvaŠepetos jaunimo iniciatyva. 1
Nuotraukose Šepetos kaimo bendruomenės įgyvendinto vietos projekto "Tradicinė Šepetos kaimo šventė 2018 – jaunimo iniciatyva" renginio akimirkos.
KPF 2LeaderLietuvos Leader