Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

2022-09-22

Šaukiamas visuotinis narių susirinkimą, kuris vyks š. m. rugsėjo 27 d. 17.00 val. (adresu - Gedimino g. 27, Kupiškis).

PRELIMINARI DARBOTVARKĖ:

Dėl 2016-2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo patvirtinimo (Sumanių kaimų priemonės patvirtinimo).