Projektų atrankos posėdis dėl kvietimo Nr. 8

2021-03-15

2021 m. vasario22 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje įvyko projektų atrankos posėdis kuriame buvo svarstomi projektai, pateikti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę ,,LEADER“.

Šiame posėdyje buvo svarstomos ir KVVG paprastojo kvietimo Nr. 8 surinktos paraiškos pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritis ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1 bei „Inovatyvi gamyba ir efektyvus išteklių panaudojimas” Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2 teikimas.