Viešinimo priemonėms taikomi reikalavimai

2021-09-21

Norėtume priminti, jog suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse (3D-925) numatytos tam tikros viešinimo priemonės. Viešinimo priemonėms taikomi reikalavimai, kurie numatyti viešinimo taisyklių (3D-925) 6 punkte.

Šią informaciją visada rasite skiltyje Naudinga-Teisės aktai\Viešinimo ženklai

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės.

Logotipai spaudai:
– KPF logotipas (cdr formatupng formatu);
– LEADER logotipas (svg formatu, png formatu);
– Lietuvos LEADER logotipas (cdr ir jpg formatu);
– LR Žemės ūkio ministerijos viešinimo ženklai (cdrjpg ir pdf formatu).