Priminimas NVO apie pareigą Registrų centrui pateikti finansines ataskaitas už praėjusius metus

2021-04-14

Metines finansines ataskaitas Registrų centrui reikia pateikti kasmet ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.

Pildyti ir teikti finansines ataskaitas juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo gali prisijungęs prie Registrų centro elektroninės paslaugų sistemos. Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymą ir teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje arba susisiekus su Registrų centro konsultantais.