Planuojamos kvietimas Nr.11

2021-12-15

TEIKTI VIETOS PROJEKTUS nuo 2022-01-10  8.00 val.  iki   2022-02-25   15.00 val.

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategijos priemonės Nr. kodas LEADER-19.2.-SAVA-5 „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“. Kvietimas Nr. 11>>