Planuojami kvietimai Nr.18 ir 19

2024-01-26

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad vasario mėnesį planuojami Kvietimai Nr. 18-19 pagal „Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategijos“ priemonės Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5 „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“.

Kvietimų dokumentacija rasite> Informacija pareiškėjams>2016-2023 strategija