Planuojami Kvietimai Nr. 15-16

2023-03-27

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad balandžio mėnesį planuojami Kvietimai Nr. 15-16 pagal „Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategijos“ priemonės Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5 „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“.