Planuojamas kvietimas Nr. 9

2021-03-18

Informuojame, kad planuojamas kvietimas Nr. 9 pagal VPS priemonę ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra" nuo 2021-04-19 iki 2021-05-24.