Planuojamas Kvietimas Nr. 17

2023-09-07

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad spalio mėnesį planuojamas Kvietimas Nr. 17 pagal „Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategijos“ priemonės Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5 „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį „Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“.

Kvietimo skelbimas>>