Planuojamas kvietimas Nr. 12

2022-02-10

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ informuoja, kad nuo 2022-03-07 8.00 val. iki 2022-04-28 15.00 val. planuojamas kvietimas Nr. 12 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategijos priemonės Nr. LEADER-19.2.-7 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.