Patalpų nuomos skelbiamų derybų būdu skelbimas                          

2023-12-06

Perkančiosios organizacijos rekvizitai: Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, kodas 300714336, registracijos adresas: Gedimino g. 34. LT 40130, Kupiškis, ofisas Gedimino g. 27, LT 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 53 392, el. p. kupvvg@gmail.com, svetainė www.kvvg.lt

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis: organizacijos administracinei veiklai vykdyti.

Pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: patalpų (biuro) nuomos pirkimas,  vieta -  Kupiškio miestas.

Pirkimo būdas:  skelbiamų derybų būdas.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminai: paraiškos ir dokumentai dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateiktos patalpų savininko arba jo įgalioto asmens iki 2023 m. gruodžio 19 d. 10:00 val. (Lietuvos laiku) elektroniniu paštu kupvvg@gmail.com  (dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu).

Informaciją teikia: Neringa Čemerienė, tel. 8 459 53392 bei organizacijos internetinėje svetainėje https://kvvg.lt/viesieji-pirkimai/

https://kmintys.lt/2023/12/06/patalpu-biuro-nuomos-skelbiamu-derybu-budu-pirkimas/

https://kmintys.lt/2023/12/06/patalpu-biuro-nuomos-skelbiamu-derybu-budu-pirkimas/