Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9

2021-04-18

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruotą vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KP-15-1-06716 (toliau – VPS) priemonę „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6.