Mokėjimo prašymo teikimo būdas ir forma

2021-11-03

Mokėjimo prašymas turi būti pateikiamas vadovaujantis Vp administravimo taisyklių punkto nuostatomis:

148.1. mokėjimo prašymas VPS vykdytojai pateiktas tinkamu būdu ir forma (laikoma, kad mokėjimo prašymas pateiktas tinkamu būdu, jeigu jis pateiktas asmeniškai arba per tinkamai įgaliotą asmenį spausdintine forma (popieriuje) arba el. paštu pasirašius elektroniniu parašu. Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu mokėjimo prašymas taip pat gali būti pateiktas VPS vykdytojos interneto svetainėje nurodytu el. paštu, naudojantis VPS vykdytojos įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“ (mokėjimo prašymai iš „paraiškų dėžučių“ išimami ir registruojami tokia pat tvarka kaip nustatyta Taisyklių 72.3 papunktyje), kitais VPS vykdytojos numatytais būdais.

El. paštu pasirašius elektroniniu parašu: neringa.antasava@gmail.com, el. paštas darbas.gerda@gmail.com

Asmeniškai arba per tinkamai įgaliotą asmenį spausdintine forma (popieriuje) - Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis.