LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS KUPIŠKIO SKYRIUS ĮGYVENDINO PROJEKTĄ „SVAJONIŲ SODAI – SAVO RANKOMIS“

2019-01-19
lietuvos-ukininku-sajungos-kupiskio-skyrius-igyvendino-projekta-svajoniu-sodai-savo-rankomis
Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyrius įgyvendino vietos projektą "Svajonių sodai – savo rankomis", paraiškos Nr.KUPI-LEADER-1C-MJ-3-6-2018. Projekto įgyvendinimui  NMA 2018 m. spalio 8 d. sprendimu  skirta  iki 4000,00 Eur parama. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Organizacija rengė mokymus.  Mokymų planas >>

Smulkiau apie projektą >>

 Mokymų dalyviai. 1 2Mokymų dalyviai 2

Nuotraukose projekto "Svajonių sodai – savo rankomis" mokymų akimirkos.

KPF 2LeaderLietuvos Leader