KVVG Vietos projektų atrankos posėdis 2020 m. gruodžio 3 d., 10.00 val., (nuotoliniu būdu)

2020-12-01

Darbotvarkė:

  1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patikslinimo ir patvirtinimo.
  2. Dėl vietos projektų pagal kvietimą Nr. 8 pirmojo prioritetinio sąrašo sudarymo ir patvirtinimo (pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių).
  3.  Dėl sprendimo padidinti kvietimo Nr. 8 biudžeto sumą trūkstama lėšų suma priėmimo ir patvirtinimo.
  4. Dėl vietos projektų teiktų pagal VPS priemonės ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“, kodas LEADER-19.2.-SAVA-5.1, pritarimo ir rekomendacijos pradėti kitą vertinimo etapą. Plačiau