KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ĮGYVENDINO PROJEKTĄ „LAUKO TRENIRUOKLIŲ ĮRENGIMAS KUPIŠKIO R., ALIZAVOS SEN., SALAMIESČIO MSTL.“

2019-02-13
kupiskio-rajono-savivaldybes-administracija-igyvendino-projekta-lauko-treniruokliu-irengimas-kupiskio-r-alizavos-sen-salamiescio-mstl

Kupiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą pagal 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą „Nr.LEADER-19.2-7.2“, projekto pavadinimas – „Lauko treniruoklių įrengimas Kupiškio r., Alizavos sen., Salamiesčio mstl.“, paraiškos Nr.KUPI-LEADER-6B-I-2-6-2018. Projekto įgyvendinimui NMA 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu skirta iki 7431,00 Eur parama. Projektas finansuotas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Įrengus lauko treniruoklių aikštelę Salamiesčio miestelyje tiek vaikai bei jaunimas, tiek vyresnio amžiaus gyventojai ras tinkamos, įdomios ir tikslingos veiklos, o ypač vasarą. Projekto metu įrengti lauko treniruokliai, kur bendruomenės nariai gali užsiimti sportine veikla, sukurtos sąlygos ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius. 2018 m. lapkričio 23 d. vyko lauko treniruoklių aikštelės atidarymas, kurio metu Kupiškio kultūros centro Salamiesčio padalinio kolektyvai parodė savo meninę programą.

Salamiestis. TreniruokliaiTreniruokliai. Salamiestis

Nuotraukose treniruoklių aikštelės Salamiestyje atidarymas.

KPF 2LeaderLietuvos Leader