KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ ĮGYVENDINO PROJEKTĄ „TURGAVIETĖS ATNAUJINIMAS IR SUTVARKYMAS KUPIŠKIO R., SKAPIŠKIO SEN., SKAPIŠKIO MIESTELYJE

2019-01-17
kupiskio-rajono-savivaldybe-igyvendino-projekta-turgavietes-atnaujinimas-ir-sutvarkymas-kupiskio-r-skapiskio-sen-skapiskio-miestelyje

TURGELIS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija kartu su Skapiškio bendruomene įgyvendino vietos projektą „Turgavietės atnaujinimas ir sutvarkymas Kupiškio r., Skapiškio sen., Skapiškio miestelyje“, teiktą pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės patvirtintą vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, paraiškos Nr.KUPI-LEADER-6B-I-2-3-2018. Projekto įgyvendinimui NMA 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu skirta 7746,00 Eur parama. Projekto tikslas: atnaujinti ir sutvarkyti svarbią infrastruktūrą kaimo vietovėje gerinant paslaugos kokybę ir vietovės patrauklumą. Projekto rezultatas: atnaujinta ir sutvarkyta miestelio turgavietė, sukuriant paslaugą miestelio ir aplinkinių kaimų bendruomenėms, puoselėjamos kokybiško ir socialaus turgaus tradicijos, skatinamas verslumas, pagerinta bendruomeniškumo atmosfera ir gyvenimo kokybė, miestelis tapo patrauklesnis. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

LOGO 1LOGO2LOGO3LOGO4