Kupiškio r. 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos parengimo įvadinis renginys

2022-09-12

2022 m. rugsėjo 12 d. įvyko projekto „Kupiškio r. 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ Nr. 42PP-KP-22-1-03737-PR001 įvadinis informacinis renginys.

Renginio metu buvo trumpai pristatytas 2023-2027 m. finansinis periodas - pagrindinės tikslinės sritys. Aptarti išmanūs (pažangūs) kaimai, išmaniųjų kaimų strategijos bei užsienio šalių pavyzdžiai.