Kupiškio miesto VVG strategija

2023-06-27

Kupiškio miesto vietos veiklos grupė parengė „Kupiškio miesto vietos veiklos grupės 2024-2028 metų vietos plėtros strategiją“ kurios pagrindinis tikslas – Kupiškio miesto gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas per socialinės integracijos paslaugas bei socialinės infrastruktūros plėtojimą/modernizavimą, papildomas tikslas - remti iniciatyvas veiklas skirtas socialinei integracijai ir socialinės infrastruktūros plėtojimui, taip pat  skatinti švietimo ir informavimo programas, bendradarbiavimo tarp sektorių skatinimas, ypatingą dėmesį teikiant socialiai atsakingų iniciatyvų vystymui.

Kviečiame visus iki 2023 07 04 (iki 24.00 val.) teikti pastabas ir pasiūlymus el. paštu kupiskiokrastas@gmail.com

https://www.kupiskis.lt/lt/informacija/nevyriausybines-organizacijos_nvo/kupiskio-miesto-vvg/parengta-kupiskio-miesto-vietos-veiklos-grupes-2024-721q.html