Kaimo bendruomenės NMA gali teikti paramos paraiškas

2021-01-21

Projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinė parama teikiama šioms veiklos sritimis:

  1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimo ir (arba) stiprinimo;
  2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);
  3. bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimo.

Plačiau>>